-->

Tư vấn về cách thức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Hiện nay, công ty mình tính đang tính theo phương pháp thuế khấu trừ trực tiếp trên doanh thu. Công ty mình làm về Quan trắc giám sát chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường,cam kết bảo vệ môi trường.Vậy khi tính thuế mình được áp dụng loại thuế xuất bao nhiêu % (1% hay 5% hay 3% hay 2%)? Và cho mình hỏi sau khi nộp tờ khai thuế qua mạng có cần phải mang tiền đi nộp thuế trước ngày 20 hàng tháng ko? và nộp ở đâu? thủ tục như thế nào? (Đào Tuấn - Hà Nội)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật gia Khương Thị Thu Hà - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về thuế suất́t đối với lĩnh vực hoạt động của Công ty:

Rà soát nội dung Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướngdẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng,cho thấy các công việc do đơn vị của bạn thực hiện không nằm trong danh mục 26 nhóm hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT; cũng không nằm trong 16 nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất là5%.

Tiếp theo, căn cứ vào công văn số 2362/TCT-CS ngày 02/07/2010 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học công nghệ quy định đối với các hoạt động tư vấn như: đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, đào tạo nghiệp vụ quan trắc phân tích môi trường,… nếu được thực hiện theo quy định tại Điều 23 về hợp đồng khoa học và công nghệ (Luật khoa học và công nghệ) phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp không phải là hợp đồng khoa học công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty bạn hoạt động về Quan trắc giám sát chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường,cam kết bảo vệ môi trường.,... nếu được thực hiện theo quy định tại Điều 23 về Hợp đồng khoa học và công nghệ (Luật khoa học và công nghệ) phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp các hoạt động của phía Quý công tykhông phục vụ cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, không phải là dịch vụ khoa học công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.Do vậy, các hoạt động trong lĩnh vực của Công ty bạnthuộc diện áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Thứ hai, về thủ tục kê khai và nộpthuế thu nhập doanh nghiệpệp (TNDN) cho cơ quan thuế́:

Sau khi bạn đã nộp tờ khai thuế qua mạng thì bạn sẽ không phải tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai nữa. Thời hạn nộp các tờ khai thuế TNDNTheo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau; còn theo Quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau. Về việc nộp thuế, bạn có thể thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước; cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật:

+ Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

+ Trường hợp người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.

+ Trường hợp người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản: Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước phải xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, tại khoản 1 và 2Điều 24Nghị định số 24/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định:

1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế theo bản tự kê khai hoặc theo số thuế cơ quan Thuế ấn định từng quý, đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước. Thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày cuối quý.

2. Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuế hàng tháng theo thông báo của cơ quan Thuế. Thời hạn nộp thuế của tháng được ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo.

Như vậy, thời hạn bạn sẽ phải nộp thuế chậm nhất là ngày cuối quý hoặc ngày 25 của tháng tiếp theo.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.