Tư vấn phân tài sản trong gia đình?

Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó

Hỏi: Bố mẹ tôi đã li hôn. Tôi ở với bố tôi. Bây giờ bố tôi lấy vợ nhưng tài sản̉n ngôi nhà là của bố tôi và tôi. Nay bà vợ bố tôi bảo sang tên sổ đỏỏ thì bà vợ bố tôi hiện nay có phần tài sản trong đó không? (Nguyễn Trung - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Thu - Tổ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Trường hợp của bạn có nhắc đến "sang tên sổ đỏ" thì có thể hiểu thành 2 trường hợp sau:

- Một là, sang tên với ý nghĩa là tặng cho nhà đất từ người chồng sang người vợ.

- Hai là, sang tên với ý nghĩa là để người vợ cùng đứng tên trên sổ đỏ.

Đối với trường hợp thứ nhất, sang tên với ý nghĩa là tặng cho tài sản. Khi bố bạn tặng cho nhà đất cho người vợ thì đương nhiên trở thành chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản đó. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bố bạn - người đã tặng cho, không còn quyền sở hữu đối với tài sản đó nữa.

Điều 465 BLDS 2005 quy định về hợp đồng tặng cho tài sản:

"Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận".

Điều 467 BLDS quy định về tặng cho bất động sản:

"1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản".

Theo khoản 2 Điều 467 BLDS thì đối với tài sản là nhà đất thì pháp luật yêu cầu phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì thời điểm hoàn thành hợp đồng tặng cho là thời điểm hoàn thành thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Đối với trường hợp thứ hai, sang tên với ý nghĩa là để người vợ cùng đứng tên trên sổ đỏ. Khi đó, trường hợp này được hiểu là việc bố của bạn nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng. Và lúc này, tài sản đó trở thành tài sản chung của vợ chồng và cả 2 vợ chồng cùng có quyền định đoạt đối với tài sản này.

Điều 46 Luật HNGD 2014 quy định về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung như sau:

"1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.