Tư vấn luật về cho thuê lại đất mà hợp tác xã đang thuê

Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Hỏi: Doanh nghiệp em hoạt động theo hình thức hợp tác xã (HTX) có trụ sở đóng trên một khu đất đứng tên giám đốc em. Em định làm hợp đồng thuê văn phòng giữa giám đốc và HTX nhưng giám đốc em đứng cả bên cho thuê và đại diện bên thuê thì trường hợp này phải giải quyết thế nào? Và sau khi thuê văn phòng về do có 1 số diện tích không sử dụng tới, HTX đã cho thuê lại số diện tích đó vậy có hợp lý không? (Thế Bảo - Thái Nguyên)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luật đất đai Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo qui định tại khoản 5 Điều 144 Bộ luật Dân sự năm 2005:"Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Do đó, trong trường hợp mà bạn nêu ra, giám đốc của bạn không có quyền đứng ra kí kết hợp đồng do không thỏa mãn điều kiện chủ thể theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, để đứng ra kí hợp đồngthuê đất, giám đốc của ạn có thể ủy quyền cho một người khác đứng ra là một bên của hợp đồng theo qui định của pháp luật dân sự:"Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định".

Các qui định về hợp đồng ủy quyền qui định tại mục 12 của Bộ luật Dân sự 2005.

Về quyền cho thuê lại diện tích đất không sử dung tới, hợp tác xã có quyền này theo qui định tại theo qui định tại điều 167 Luật Đất đai năm 2013 và phải có sự đồng ý của bên cho thuê là giám đốc của bạn:"Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này."

Khi thực hiện quyền cho thuê lại, bên bạn phải đáp ứng các điều kiện sau theo điều 188 Luật Đất đai năm 2013:"Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; b) Đất không có tranh chấp; c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất".

Bạn cần lưu ý những điều kiện trên để thực hiện đứng các qui định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.