-->

Từ chối nhận con từ người mang thai hộ?

Người nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con từ người mang thai hộ quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Hỏi: Tôi được vợ chồng em họ nhờ mang thai hộ (MTH), nhưng lại không được vợ chồng em họ hỗ trợ gì trong suốt thời kì mang thai. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi được hưởng những quyền lợi gì khi MTH? Nếu vợ chồng em họ tôi từ chối nhận con thì có bị vi phạm pháp luật không? (Mai Anh - Hòa Bình)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Mỹ Linh -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (LHNGĐ) quy định như sau:

“Quyền, nghĩa vụ của bên MTH vì mục đích nhân đạo: 1. Người MTH, chồng của người MTH có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ MTH; phải giao đứa trẻ cho bên nhờ MTH; 3. Người MTH được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ MTH. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người MTH vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do MTH không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; 4. Bên MTH có quyền yêu cầu bên nhờ MTH thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người MTH có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;5. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con.(khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 97)
“Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ MTH vì mục đích nhân đạo: Bên nhờ MTH không được từ chối nhận con…” (khoản 3 Điều 98)

Như vậy, trong trường hợp MTH của chị, chị được hưởng những quyền lợi quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 97 LHNGĐ. Trong trường hợp vợ chồng em họ chị từ chối nhận con tức là đã vi phạm pháp luật theo khoản 3 Điều 98 LHNGĐ. Căn cứ khoản 5 Điều 97 LHNGĐ, chị có thể yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ MTH nhận con.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.