-->

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi có tháng lẻ bị trừ tỷ lệ phần trăm như thế nào?

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% mức lương hưu hàng tháng.

Hỏi:Tôi sinh 4/1956. Năm 1974 đi bộ đội và đến 6/2000 thì chuyển ngành sang Công ty Nhà nước với cấp bậc thiếu tá. (60 tháng cuối trước khi chuyển ngành: 20 tháng cấp đại úy, 40 tháng là thiếu tá). Khi chuyển ngành tôi được xếp lương: hệ số 3,23. Đến tháng 1/2001, cty này cổ phần hóa và đóng bảo hiểm theo mức 4 100 000 đ. Từ 2009 đến nay đóng mưc 7 600 000 đ. Nay tôi vẫn công tác tại công ty này. Đến tháng 8/2016 tôi đủ tuổi về hưu nhưng do sức khỏe yếu nên tôi muốn giám định để nghỉ hưu từ tháng 4/2016. Vậy xin Luật sư tư vấn về cách tính lương hưu của tôi có lợi nhất, nếu nghỉ sớm hơn 4 tháng có bị trừ % không? (Trần Hân Du - Quảng Bình)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Về mức trừ tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng: Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với nam là từ đủ 60 tuổi và đối với nữ là từ đủ 55 tuổi trở lên. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% mức lương hưu hàng tháng. Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014quy định “nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi”. Theo đó, nếu bác nghỉ trước 4 tháng thì sẽ không bị trừ tỷ lệ phần trăm mức lương hưu hàng tháng.

Về mức bình quân tiền lương

Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.