-->

Chế độ hưu trí theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Hỏi: Tôi sinh 1954 vừa mới nghỉ việc (đến tuổi hưu) được chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm có 2 mục: 1. Tổng thời gian đã tham gia đóng BHXH bắt buộc là 15 năm 10 tháng (tính đến 30/6/2015), 2. Tổng thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 6 năm 6 tháng (tính đến 30/6/2015). Vì tôi chưa đủ thời gian đóng BHXH theo quy định hiện hành (20 năm) nên tôi chọn sẽ đóng tiếp số năm còn thiếu để được hưởng lương hưu. Vậy nếu đóng thêm 4 năm 2 tháng (đến khoảng năm 2019 thì đủ 20 năm) vậy mức lương hưu tôi được bao nhiêu? (Huỳnh Chí- Tp Hồ Chí Minh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2016, ngày bác tham gia đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội là năm 2019, cho nên bác được hưởng các chế độ hưu trí theo Luật mới được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 56 Mục 4: “2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau: a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Tức là bác sẽ được hưởng mức lương hưu là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 17 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì: “Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp; 2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; 3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Do vậy, tổng thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp của bác mới được 6 năm 6 tháng (chưa đủ 12 tháng) nên bác sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.