Thủ tục thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp?

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch...

Hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên góp vốn, thành lập năm 2011. Do gần đây một thành viên góp vốn trong công ty đã thay đổi số CMND nên tôi muốn thay đổi số CMND của người này trong giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh, bên cạnh đó, tôi cũng muốn tăng thêm vốn điều lệ của công ty do 2 thành viên góp vào. Vậy cho tôi hỏi: Thủ tục hồ sơ thay đổi thông tin người góp vốn và tăng vốn điều lệ cần những gì? (Thu Thủy - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thủ tục hồ sơ thay đổi thông tin người góp vốn và tăng vốn điều lệ cần những gì ?

Theo quy định tại Điều 29Luật Doanh nghiệp 2014:

"Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.4. Vốn điều lệ."

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 29. Do đó, khi có thay đổi về CMND của một thành viên góp vốn và số vốn góptrong công ty bạn thì người đại diện cho công ty bạn phảitiến hành thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện tạipháp luật chưa có quy định nào quy định về việc thay đổi nội dung giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp do thành viên góp vốn trong công ty TNHH thay đổi số CMND. Do đó, bạn không cần phải làm thủ tục đăng kí thay đổi nội dụng này mà chỉ cần thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp về thànhviên góp vốn trong công ty thay đổi số CMND.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

"Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp:1. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh."

Hồ sơ đăng ký tăngvốn điều lệ Công ty:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.