-->

Thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Nhóm dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh do các Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, bao gồm:
 1. Thay đổi tên công ty;
 2. Thủ tục thay đổi trụ sở chuyển địa chỉ công ty;
 3. Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;
 4. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, gồm: bổ sung, rút, chỉnh sửa ngành nghề;
 5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chức danh của đại diện theo pháp luật;
 6. Thay đổi vốn điều lệ của công ty;
 7. Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;
  Thay đổi đăng ký kinh doanh
  Thay đổi đăng ký kinh doanh
Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ thay đổi ĐKKD hướng tới mục tiêu:
 1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;
 2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.
Thời gian thực hiện và phí dịch vụ thay đổi ĐKKD:
 1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 02 ngày làm việc;
 2. Mức phí dịch vụ: Từ 1,5 triệu đồng.
Hồ sơ, tài liệu mà khách hàng cần cung cấp để hoàn thiện thủ tục thay đổi ĐKKD:
 1. Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung ĐKKD;
 2. Giấy ĐKKD (bản gốc);
 3. Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);
 4. Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng...)
 5. Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định).
Các công việc do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:
 1. Tư vấn pháp luật, hướng dẫn khách hàng về các điều kiện và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần, TNHH;
 2. Soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp tới Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 3. Đại diện khách hàng tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 4. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng vốn góp;
 5. Nhận giấy chứng nhận ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 6. Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép sử dụng con dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại cơ quan công an có thẩm quyền (nếu có);
 7. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu doanh nghiệp (nếu có);
 8. Tiến hành thủ tục điều chỉnh đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp (nếu có).