Thủ tục lập di chúc theo đúng quy định pháp luật như thế nào?

Để một di chúc được xem là hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005

Hỏi: Mẹ em đang sở hữu 1 căn nhà tại Q.Bình Thạnh (sở hữu duy nhất). Mẹ em có 8 người con, 2 người ở nước ngoài, còn Việt Nam 6 người. Hiện tại Vợ chồng người anh thứ bảy và vợ chồng em đang sống chung trong ngôi nhà đó với Ba Mẹ. Năm nay mẹ cũng 83 tuổi , mẹ em muốn làm giấy cam kết thỏa thuận để lại tài sản là căn nhà cho các con , trong đó TS cho như sau : tài sản sẽ chia làm 7 phần cho 7 người (có 1 người con không được chia ) , nhưng có 3 người con sẽ được chia nguyên mỗi người 1 phần , 4 phần còn lại sẹ chia làm 5 cho 4 người con và hai đứa cháu con của người con không được chia). Theo như vậy má em sẽ làm giấy tờ cam kết chia tài sản như thế nào? Và đến cơ quan nào để làm giấy tờ? (Minh Tú - Hải Dương)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Mẹ bạn có thể thực hiện lập di chúc để phân chia tài sản là căn nhà cho 7 người con mà mẹ bạn muốn chia tài sản. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Để một di chúc được xem là hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005:

"1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng
lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực".


Mẹ bạn là người sở hữu quy nhất căn nhà nên mẹ bẹn có toàn quyền quyết định phân chia tài sản là căn nhà đó, mẹ bạn có thể lập di chúc bằng văn bản dưới các hình thức theo quy định tại điều 650 như sau:

“1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực”


Mẹ bạn có thể lập di chúc theo các cách như sau:

- Nếu mẹ bạn có thể tự mình viết bản di chúc thì có thể lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng theo quy định tại điều 655 Bộ luật dân sự 2005:

"Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này".


- Trong trường hợp mẹ bạn không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng theo quy định tại điều 656 Bộ luật dân sự 2005

"Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều 653 và Điều 654 của Bộ luật này".


Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người theo quy định tại Điều654 Bộ luật dân sự 2005. Khi lập di chúc xong thì mẹ bạn cũng có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực di chúc.

- Mẹ bạn cũng có thể đến Cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thực hiện việc lập di chúc và phải tuân theo quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự 2005 sau đây:

“Thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ký vào bản di chúc;

2. Trong trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng”.


Hoặc mẹ bạn có thể yêu cầu công chứng viên lập di chúc ngay tại chỗ ở của mẹ bạn và tuân theo thủ tục tại điều 658 như trên.

Điều661 Bộ luật dân sự năm 2005 cũng quy định:
"Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở:
1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc.

2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng theo quy định tại Điều 658 của Bộ luật này".

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.