-->

Thủ tục giải thể công ty khi có bất đồng cổ đông của công ty cổ phần

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể công ty khi có bất đồng cổ đông của công ty cổ phần.

1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài”.


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 135 Luật doanh nghiệp quy định về đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần thì:

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty

Vì điều lệ của doanh nghiệp bạn không quy định mức cụ thể đểđại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết giải thể công ty nên căn cứ theo Điều 144 Luật doanh nghiệp quy định về điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua, cụ thể:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty”.

Bởi vậy nếu cổ đông phản đối đại diện cho nhiều hơn 35% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành phản đối quyết định trên thì Nghị quyết về giải thể công ty sẽ không được thông qua và cần tìm giải pháp trong lần tổ chức Đại hội đồng cổ đông khác. Trường hợp cổ đông phản đối chỉ đại diện cho ít hơn 35% tổng số phiếu biểu quyết phản đối thì nghị quyết vẫn được thông qua mà không cần sự đồng ý của số cổ đông này.

Về trình tự giải thể doanh nghiệp, công ty bạn có thể tham khảo theo quy định tại điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 để được biết trình tự cụ thể cần tiến hành sau khi đã có quyết định giải thể từ công ty.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHHEverestđể yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218

4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].