Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Hỏi: Nhà tôiđang sử dụng 1 miếng đất có diện tích 475 m2 có mặt tiền 12m từ thời ông bà để lại. Nhưng số liệu 475m2 do ông bàtôiđo không chính xác vì đo bằng sào ngày xưa nên khi đo lại diện tích được tổng là 510m2. Gia đìnhtôinhiều lần gửi đơn lên ban chính quyền của quận, phường để làm lại sổ đỏ cho chính xác nhưng không được. Trong khi đó nhàtôicó dựng xưởng cho thêu, không lấn chiếm vỉa hè hay lòng đường. Ban chính quyền cho người đến báo phải rỡ bỏ vì làm vào phần đất đang tranh chấp. Mà trong khi đó nhàtôikhôngtranh chấp với ai cả. Đề nghị Luật sư tư vấn, nhàtôiphải làm thế nào để giải quyết vấn đề trên? (Trần Bình – Lào Cai)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 86 Luật đất đai năm 2013 về thủ tục đính chính GCNQSDĐ: "1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính. Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính. 2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Do đó, việc gia đình anh (chị) yêu cầu đính chính hoặc cấp đổi lại GCNQSDĐ là có cơ sở và cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ thành lập ban đo đạc lại để cấp đổi hoặc đính chính GCNQSDĐ cho gia đình anh (chị). Nếu UBND xã không giải quyết sau nhiều lần có yêu cầu thì anh (chị) có thể làm đơn khiếu nại trực tiếp đến chủ tịch UBND xã để yêu cầu giải quyết trong trường hợp này theo quy định của pháp luật khiếu nại.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.