-->

Thai nhi 6 tháng có được hưởng di sản thừa kế không?

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Hỏi: Cháu tôi đang mang thai tháng thứ 6, nhưng chẳng may chồng cháu qua đời, người chồng có một số tài sản riêng là đất đai (bố mẹ chồng tặng cho riêng). Đề nghịLuật sư tư vấn, thai nhi còn trong bụng mẹ có được thừa kế của bố không? Nếu được thì cần phải điều kiện gì và thủ tục thế nào? (Linh Trang - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Vấn đề chị cần tư vấn liên quan đến việc xác định quan hệ thừa kế giữa người chồng đã mất của cháu chị với thai nhi trong bụng là con đẻ của 2 vợ chồng cháu chị, điều kiện và thủ tục cần thiết có liên quan. Chúng tôi chưa nắm rõ thông tin là người chồng cháu chị khi mất có để lại di chúc hay không, vì vậy, xin tư vấn cho chị như sau:

- Thứ nhất, trong trường hợp chồng cháu chị có để lại di chúc và di chúc đó hợp pháp, việc định đoạt và phân chia di sản của anh để lại sẽ tuân theo ý chí được thể hiện trong di chúc.

Tuy nhiên, theo Điều 669 Bộ luật dân sự về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc thì:

Trong trường hợp di chúc của chồng chị không để lại phần di sản cho con chị khi cháu được sinh ra hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất của một người thừa kế thì cháu bé vẫn có quyền hưởng di sản từ người bố để lại bằng 2/3 một suất của một người thừa kế theo pháp luật.

- Thứ hai, trong trường hợp chồng cháu chị không để lại di chúc, việc định đoạt, phân chia di sản thừa kế sẽ tuân theo quy định của pháp luật về việc thừa kế không có di chúc, cụ thể như sau:

+ Bộ luật dân sự quy định về di sản thừa kế tạiĐiều634 như sau: "Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác”.

Từ quy định của Luật có thể xác định số tài sản riêng là đất đai (bố mẹ chồng tặng cho riêng) cho chồng cháu chị cũng nằm trong phần di sản để phân chia thừa kế sau khi anh mất.

+ Đây là trường hợp thừa kế theo pháp luật được quy định tại Chương XXIV Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005 (BLDS).

+ Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế. Trong đó, con đẻ của người chết thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định sau tại BLDS

“…Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;…”

Bên cạnh đó, BLDS cũng quy định về người thừa kế như sau:

“Điều 635. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết…”

Từ quy định của pháp luật có thể xác định, thai nhi 6 tháng tuổi là con đẻ của hai vợ chồng cháu chị do cháu chị đang mang thai có quyền được thừa kế phần di sản là tài sản riêng của bố cháu do bố cháu mất để lại, bao gồm cả phần tài sản mà chị đã nêu trên.

- Về thủ tục để cháu được hưởng thừa kế từ bố cháu, có thể là thủ tục khai nhận di sản hoặc phân chia di sản được quy định cụ thể trong pháp luật. Xác định dựa trên trường hợp cụ thể của gia định chị.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.