Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con...

Quy định về báo giảm lao động khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ BHXH được quy định tại Điều 19 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người lao động được hưởng chế độ tài sản khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 28 trên, do vậy chị bị sa thải không liên quan đến việc chị có được hưởng chế độ thai sản hay không.

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Trường hợp này ngoài tiền tháng lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chế độ của người lao động; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng...

Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản là: Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh.

Thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản là từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi ...

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách tính tiền chế độ thai sản khi công tác tại trung tâm y tế dự phòng.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm: Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết...

Người tham gia BHXH, BHYT được cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ BHXH

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ thai sản của CBCC khi chưa kết hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đang nghỉ chế độ thai sản.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con...

Pháp luật lao động hiện hành không có quy định về việc lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 trở đi được chế độ nghỉ mỗi ngày 60 phút như lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng...

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.