Luật sư tư vấn về chấm dứt quyền giám hộ cho người được nhận thừa kế...

Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được liên hệ với Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ (có được do thừa kế) ra nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về nhận thừa kế...

Luật sư tư vấn quyền thừa kế tài sản của con nuôi...

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản...

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn có thể làm các thủ tục để khai nhận di sản thừa kế của bố bạn để lại khi có đủ 2 tiêu chí: Nhà bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất đó thuộc diện quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhận di sản thừa kế, gia đình bạn tiến hành thủ tục sang tên quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp quận/ huyện nơi có đất.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

căn nhà được thừa kế

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục nhận thừa kế.

Người thừa kế theo pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết...

Luật sư tư vấn thừa kế...

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Thu nhập từ nhận thừa kế giữa cô ruột và cháu ruột thì không thuộc vào nhóm thu nhập được miễn thuế Thu nhập cá nhân theo Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Hỏi: Tôi được ba yêu thương hơn các anh em khác trong nhà nên ông đã lập di chúc để tại tòan bộ tài sản cho tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn, những ai có quyền được hưởng di sản của ba tôi mà không phục thuộc vào di chúc? (Nguyễn Sơn - Hà Nội)

Luật sư tư vấn lập di chúc tặng cho...

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;