Muốn nhận thừa kế của ông nội thì phải làm thủ tục thế nào?

Luật sư tư vấn thừa kế...

Hỏi: Thưa luật sư, tôi muốn nhận thừa kế của ông nội thì phải làm thủ tục thế nào? (Nguyễn Trần Hoàng Anh - Nam Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Do bạn thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông nội của bạn, vì vậy,bạn chỉcó thể được thừa kế di sản của ông nội bạn trong hai trường hợp: hoặc ông nội bạn để lại di chúc chỉ định bạn là (một trong những) người thừa kế di sản hoặc ông nội của bạn không để lại di chúc và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông nội bạn đãchết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản (theo quy định tại khoản 3 Điều 676 BLDS 2005)

Về thủ tụckhai nhận thừa kế:

* Hồ sơ khai nhận thừa kế: Căn cứ khoản 1 Điều 40 Luật công chứng năm 2014, hồ sơ khai nhận thừa kế bao gồm:

-Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

- Bản khai nhận di sản thừa kế;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người khai nhận di sản thừa kế;

- Bản sao một số giấy tờ, tài liệu khác có liên quan:Giấy tờ chứng minh tài sản của người để lại di sản thừa kế; giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế; bản sao di chúc có công chứng,chứng thực (nếu có)...

* Thời gian: Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP, Việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản phải đượcniêm yết công khai trong vòng15ngày kể từ ngày niêm yết,nếu không có khiếu nại gì thì sẽ tiến hành công chứng văn bản khai nhận thừa kế.

Văn bản khai nhận thừa kế làlà một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.