Có được đổi tên tác phẩm sau khi nhận thừa kế không?

Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ.

Hỏi: Tôi được thừa kế một tuyển tập thơ với nhiều bài thơ rất nổi tiếng. Tôi thấy có một bài khá hay nhưng tiêu đề tài thơ không phù hợp nên muốn đổi tên bài thơ đó. Nhờ Luật sư tư vấn, tôi có được đổi tên tác phẩm sau khi nhận quyền thừa kế không? (Anh Đức - Nam Định)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định:

- Về chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế như sau: “Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này” (Điều 40)

- Quyền nhân thân: “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm”. (khoản 3 Điều 19)

- Quyền tài sản (Điều 20):
"1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:a- Làm tác phẩm phái sinh; b- Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; c-Sao chép tác phẩm; d- Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;đ- Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; e- Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả”.

Như vậy, anh (chị) chỉ có quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ mà không có các quyền nhân thân quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 19 của luật này. Vì thế, anh(chị) không có quyền thay đổi tên của tác phẩm sau khi nhận thừa kế.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.