Tư vấn hôn nhân

Anh (chị) được tuyển dụng mới vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp, mà không phải là được thuyên chuyển, nên không được tính lương theo diễn biến tiền lương, quá trình công tác. Vì khi được tuyển dụng, anh (chị) đã có bằng thạc sỹ, nên có thể được hưởng mức lương bậc 2.

Nếu trong năm 2015 bạn làm thủ tục hưởng BHXH một lần thì vẫn áp dụng quy định trong Luật BHXH năm 2006 về mức hưởng BHXH một lần là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương đương với 1 năm tham gia BHXH.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm...

Mức hưởng chế độ ốm đau của Người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Tôi vừa xin nghĩ việc vào 01/03/2016 và cơ quan đồng ý ký đơn, tôi đã công tác được 26 năm và đóng tiền bhxh trên 25 năm, mức lương chính thức của tôi là 5 triệu 800. Xin cho biết thời gian bao lâu tôi mới lãnh được tiền thôi việc, bhxh và trợ cấp thất nghiệp?....

Mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Sau khi thôi việc người lao động có thể được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thất nghiệp.

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng...

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định về nghĩa vụ trợ cấp thôi việc của người sử dụng lao động cho người lao động.

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động đóng cả hai loại BHXH.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định.

Luật sư tư vấn lãi suất khi mua xe trả góp theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thoả thuận.

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theo "Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

Cách tính lương ngoài giờ và lương làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật được quy định cụ thể tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Trường hợp lương hưu tính theo mức bình quân tiền lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì mức lương hưu được hưởng trong trường hợp này ít nhất phải là 1.150.000 đồng/tháng.

Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, quy định về các chế độ cho người nghỉ hưu.