Cách tính chi phí hợp lý của chi nhánh độc lập?

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Hỏi: Công ty em có trụ sở tại Hà Nội. Hiện công ty em thành lập 1 chi nhánh độc lập tại tỉn khác. Chi nhánh có nhiệm vụ thu mua chè tươi trực tiếp của nông dân trồng chè để sản xuất sơ chế sau đó xuất chè sơ chế về xưởng sản xuất tại Hà Nội để sản xuất thành chè thành phẩm. Khi xuất hàng chi nhánh xuất hóa đơn cho công ty để làm giấy tờ đi đường đồnhg thời làm chứng từ ghi nhận công nợ giữa công ty và chi nhánh, làm cơ sở thanh toán.Tuy nhiên, do công ty sử dụng vốn vay ngân hàng, ngân hàng chỉ đồng ý giải ngân cho công ty chứ khônggiải ngân cho chi nhánh. Vì vậy, khi thu mua chè tươi của nông dân, tuy là chi nhánh thu mua nhưng công ty đứng ra ký hợp đồng thu mua chè tươi trực tiếp của nông dân. Hợp đồng ký ba bên Công ty là người mua, nông dân bán, và công ty ủy quyền cho chi nhánh nhận hàng. Như vậy, trên bảng kê 01TNDN tên người mua là công ty, chi nhánh chỉ là người nhận hàng và công ty cũng là người thanh toán trực tiếp cho nông dân. Vấn đề em cần tư vấn là: Nếu như trên chứng từ mua vào (bảng kê 01TNDN) tên người mua là công ty. Nhưng đầu vào sản xuất của công ty khôngdùng chè tươi mà chi nhánh dùng chè tươi làm nguyên liệu đầu vào. Vậy chi phí nguyên liệu chè tươi của chi nhánh có được chấp nhận chi phí hợp lý khi tính giá vốn không? Để hợp thức giá vốn nguyên liệu chè tươi cho chi nhánh cần phải có những giấy tờ gì giữa công ty, chi nhánh và người nông dân trong khi chứng từ thanh toán chè tươi là ngân hàng của công ty trực tiếp thanh toán cho người nông dân rồi. (Phí Phong - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 45. LDN 2014 quy định về:Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:"1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghềkinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.."

Như vậy, theo qui định tại Luật doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có vốn riêng, không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, về mặt kinh doanh, chi nhánh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Điều này có thể hiểu là giám đốc công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng kinh doanh với khách hàng và thực hiện nội dung hợp đồng.

Về các khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý được quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 2/8/2014.

Cụ thể tại Khoản 2.4 Điều 6: "2.4.Chi phí của doanh nghiệp mua hànghóa, dịch vụ (không cóhóađơn, được phép lập Bảng kê thu mua hànghóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;- Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Chi nhánh của bạn thu mua trè tươicủa nông dân nên vẫn được tính vào chi phí hợp lý khi xác đinh thuế TNDN và bạn nhớ lập chứng từ thanh toán kèm theo bảng kê thu mua chè".

Tại Điểm c Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính:“c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

Do vậy, chi nhánh cần phải có những giấy tờ cần có như: văn bản ủy quyền thanh toán của công ty hoặc do 1 trong hai bên ngân hàng hoặc công ty chỉ định.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.