Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh thì nên lựa chọn thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Luật sư tư vấn về điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty có địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư thì sẽ phải di chuyển sang địa điểm kinh doanh khác trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 10/12/2015.

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Để được tư vấn cụ thể về Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn 19006198.

Kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh sẽ bị xử phạt ...

Đối với ngành, nghề kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất hoặc nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định tại Điều 27 của Thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT.

Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Doanh nghiệp của chúng tôi muốn lập thêm văn phòng đại diện và mở thêm địa điểm kinh doanh tại một số tỉnh. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải làm những thủ tục gì (Nguyễn Văn Bình).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn hộ kinh doanh cá thể mở thêm địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ,chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảng kê đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK- TCT) - Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị "xã, thành phố.

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.