Luật sư tư vấn về thuê địa điểm kinh doanh?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hỏi: Em đang muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng địa điểm thuê không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Em không biết làm như thế nào để đăng ký kinh doanh? (Mai Hương - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

"Điều 71 Nghị định 78/2015.Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:1.Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng kýhộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dungGiấy đềnghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:a)Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địađiểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);b)Ngành, nghề kinh doanh;c)Số vốn kinh doanh;d)Số lao động;đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cưtrú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộchiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinhdoanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhânthành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ giađình thành lập.Kèm theo Giấy đề nghịđăng kýhộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệThẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực củacác cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản saohợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối vớitrường hợphộ kinh doanh do một nhóm cá nhânthành lập.2.Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quanđăng kýkinh doanh cấp huyện trao Giấy biênnhận và cấp Giấy chứng nhậnđăng kýhộkinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnhồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:a)Ngành, nghề kinh doanh không thuộcdanh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;b)Tên hộ kinh doanh dự địnhđăng kýphù hợpquy định tại Điều 73 Nghị định này;c)Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quyđịnh.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trongthời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanhcấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản chongười thành lập hộ kinh doanh.3.Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận đượcGiấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầusửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh cóquyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.4.Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiênhàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanhcấphuyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuếcùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyênngành cấp tỉnh."

Và điều 68 Nghị định 78/2015 quy định người thành lập hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp trong hồ sơ kinh doanh.

"Điều 68. Giấy chứngnhận đăng ký hộ kinh doanh:1.Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinhdoanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tạiNghị định này.2.Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinhdoanh được cấptrên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộkinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm".

Việc địa điểm thuê kinh doanh của bạn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không ảnh hưởng đến việc đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, hợp đồng thuê của bạn không có giá trị pháp lý, dựa trên quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

"Điều188.Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;b) Đất không có tranh chấp;c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Trong trường hợp trên, khi bạn thuê địa điểm kinh doanh nhưng địa điểm này không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì lúc này, hợp đồng thuê của bạn không có hiệu lực pháp luật, và sẽ bị xem là giao dịch dân sự vô hiệu. Theo đó, khi giao dịch dân sự vô hiệu thì hai bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.Vì vậy, sau này khi bạn đang tiến hành kinh doanh mà người cho thuê hay chủ thể khác có tranh chấp, và có yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch trên là vô hiệu, thì quyền lợi của bạn sẽ bị ảnh hưởng trong trường hợp này. Vì thế, tốt nhất bạn nên tìm một địa điểm kinh doanh phù hợp khác, hoặc đợi chủ sở hữu nhận được sổ đỏ thì bạn mới nên ký kết hợp đồng.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.