Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp và Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Việc có sai sót trong hồ sơ không ảnh hưởng đến việc cấp đăng ký doanh nghiệp cho công ty anh, công ty anh vẫn sẽ được cấp đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới đăng ký doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã giải thể

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định.

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp cần nộp danh sách thành viên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp: nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập thực hiện;... và một số nội dung khác.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

Khi có sự thay đổi về chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật đó chính là thay đổi nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế, nhưng không phải là giấy phép kinh doanh

Khi phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy định gửi phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để được xem xét.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị cháy, rách hoặc bị tiêu hủy do hỏa hoạn thì công ty của anh/chị có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.