-->

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật sư tư vấn về điều kiện, thời gian, trình tự thực hiện và một số điểm cần lưu ý khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, để đẩy mạnh hoạt động đầu tư cũng như mạng lưới kinh doanh doanh nghiệp, việc tăng vốn là cần thiết để chứng minh năng lực tài chính với các đối tác.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Liên quan đến dịch vụ tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty Luật TNHH Everest lưu ý khách hàng một số điểm quan trọng sau:

Tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn theo các cách thức sau:

Điều 68, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định các trường hợp được tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, như sau: “1- Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a- Tăng vốn góp của thành viên; b- Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới;”

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “2- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.”

Thứ nhất, tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty được quyền tăng vốn góp kể từ khi công ty hoạt động bắt đầu từ ngày đăng ký doanh nghiệp (ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên được quy định rõ tại khoản 2 Điều 68, Luật Doanh nghiệp năm 2014: “2- Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.”

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. (Khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Thứ hai, tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Điểm b Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: 1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.”. Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể tăng vốn ằng cách tiếp nhận thêm thành viên góp vốn.

Lưu ý: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, việc tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thệm vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loai hình sau đây: - Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên;- Công ty cổ phần .Công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ

A - Tài liệu khách hàng cần chuẩn bị

(i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Nghị quyết và biên bản họp của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ.

B - Các công việc do công ty Luật TNHH Everest thực hiện:

- Dịch vụ tư vấn pháp luật bao gồm

(i) Tư vấn và hướng dẫn các điều kiện tăng vốn đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn

(ii) Tư vấn tỷ lệ tăng vốn phù hợp

(iii) Tư vấn cho doanh nghiệp điều kiện, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ

(iv) Tư vấn cho doanh nghiệp lập báo cáo tài chính phù hợp theo hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật về thuế để đủ điều kiện giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Dịch vụ đại diện theo ủy quyền

(i) Đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

- Các dịch vụ pháp lý khác

(i) Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi tăng vốn trong công ty trách nhiêm hữu hạn

(ii) Giúp đỡ khách hàng về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại ( nếu có).

C - Thành phần hồ sơ

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT)

(ii) Biên bản của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn.

(iii) Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn

(iv) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn.

(vi) Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý ( hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho công ty Luật Everest thực hiện dịch vụ tăng vốn điều lệ. Hoặc văn bản ủy quyền ( giấy ủy quyền) cho nhân viên của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Lưu ý: (-) Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên phải ghi rõ nội dung thay đổi

D - Trình tự thực hiện:

(i), Nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( hoặc tổ chức, cá nhân nhận ủy quyền) đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Trong vòng 03 ngày Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty; Trường hợp từ chối bổ sung vào đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/ thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung ( nếu có);

(ii) Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ sau

(-) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( hiện nay còn 5 nôi dung: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, danh sách thành viên, thông tin về người đại diện theo pháp luật)

(-) Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp ( thông tin gồm có các nội dung: ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo ủy quyền, thông tin đăng ký thuế, thông tin về người quản lý doanh nghiệp).

E- Thời gian thực hiện

Công ty Luật TNHH Everest cam kết trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi vốn điều lệ có đầy đủ chữ ký; con dấu và tài liệu của khách hàng theo yêu cầu, Khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giấy xác nhận về nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

F- Một số lưu ý khi thực hiện dịch vụ tăng vốn điều lệ

(i) Vốn điều lệ của công ty TNHH khi có nhu cầu tăng rất đơn giản, miễn đáp ứng được về thời hạn và phương thức góp vốn. Nhưng việc giảm vốn của doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty.

(ii) Vốn điều lệ của công ty thể hiện tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đó, vì vậy doanh nghiệp cần cân nhắc tính chịu trách nhiệm về tài sản của đơn vị mình.

(iii) Khi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH, thành viên cam kết góp vốn phải góp đủ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi và phải thông báo thay đổi cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.

(iv) Vốn điều lệ của doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức thuế môn bài của doanh nghiệp, cần lưu ý xem có bị thay đổi mức thuế môn bài khi tăng vốn hay không ? Trong trường hợp tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục nộp tờ khai bổ sung và nộp bổ sung thuế môn bài theo quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

(v) Cùng với việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung cũ ( trước khi thay đổi) và nội dung mới ( sau khi thay đổi). Mẫu công bố bao gồm: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

G - Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ tại Công ty Luật TNHH Everest:

Khi sử dụng dịch vụ của công ty Luật TNHH Everest, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

(i) Về chất lượng dịch vụ: Công ty Luật TNHH Everest với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp, cũng như đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm cao trong công việc đã tư vấn, cũng như cung cấp dịch vụ cho khách hàng tiến hành dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty TNHH thành công. Các khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi luôn được đội ngũ các luật sư, chuyên viên tư vấn về dịch vụ tăng vốn điều lệ, soạn thảo hồ sơ, các lưu ý cần thiết khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ. Do đó, việc tiến hành tăng vốn điều lệ công ty TNHH luôn đạt hiệu quả cao. Chúng tôi cam kết cung cấp đến khách hàng dịch vụ chất lượng, hiệu quả nhất.

(ii) Về thời gian: Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ của Công ty Luật TNHH Everest, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ ttăng vốn điều lệ công ty TNHH của khách hàng ngay sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bên dịch vụ. Thời gian tiến hành tăng vốn điều lệ sẽ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

(iii) Về chi phí: Chúng tôi cam kết với khách hàng chi phí phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

(iv) Ngoài ra, Công ty Luật TNHH Everest còn cung cấp các dịch vụ như đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ...Công ty Luật TNHH Everest sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý có liên quan khi được khách hàng yêu cầu. Chúng tôi hi vọng quý khách sẽ có lựa chọn đúng đắn khi sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của chúng tôi.

Quý Khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ có thể liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest theo các phương thức, như sau:

  1. Giao dịch trực tiếp tại các địa chỉ sau: (i) Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; (ii) Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.
  2. Gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn 1900 6198
  3. Liên hệ qua phương thức điện tử (trực tuyến): E-mail [email protected]; Zalo số (0936978889); Facebook: https://www.facebook.com/congtyluateverest