Có sai sót trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, xử lý sao?

Việc có sai sót trong hồ sơ không ảnh hưởng đến việc cấp đăng ký doanh nghiệp cho công ty anh, công ty anh vẫn sẽ được cấp đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Hỏi: Vừa qua công ty chúng tôi nộp đơn đăng ký doanh nghiệp. Công ty hiện có 03 người đại diện theo pháp luật. Hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh có một số sai sót. Tuy nhiên hồ sơ đó chỉ có một chữ ký của một trong 03 người đại diện theo pháp luật của công ty. Đề nghị Luật sư cho biết, với việc kê khai sai sót trong hồ sơ thì công ty có được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Và chữ ký của một người đại diện pháp luật có giá trị pháp lý không? (Nguyễn Duy Hưng – Đà Nẵng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 4 Nghị định số 78/2015 ngày 14/09/2015 quy định về nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

“1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác”.

Như vậy, việc kê khai trong hồ sơ là trách nhiệm của người thành lập doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ có trách nhiệm đối với tính hợp lệ của hồ sơ đó. Vì vậy, việc có sai sót trong hồ sơ không ảnh hưởng đến việc cấp đăng ký doanh nghiệp cho công ty của anh, công ty của anh vẫn sẽ được cấp đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Đối với việc công ty anh có 03 người đại diện theo pháp luật, thì chữ ký của cả 03 người có giá trị pháp lý như nhau.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.