-->

Rút sổ bảo hiểm khi không viết đơn xin nghỉ việc được không?

Mặc dù người lao động nghỉ việc không đúng quy định nhưng pháp luật cũng không có quy định nào cho phép người sử dụng lao động có thể giữ sổ bảo hiểm.

Hỏi: Thời gian trước em có đi làm công ty 2 năm nhưng khi nghỉ thì em không có viết đơn xin nghỉ việc, cũng không biết có thể rút sổ bảo hiểm được không? Nếu em có thể rút được sổ bảo hiểm thì em cần có những thủ tục gì? Nếu quá thời hạn mà không rút hồ sơ bảo hiểm thì có bị mất không? (Như Liên - Đà Lạt)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: “1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. 4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.

Theo quy định khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm sau: “c) Trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc; d) Lập hồ sơ để người lao động được cấp, đóng và hưởng BHXH”.

Như vậy trường hợp này của bạn có thể làm đơn yêu cầu công ty trả lại sổ bảo hiểm cho bạn theo đúng quy định cảu pháp luật. Mặc dù bạn nghỉ việc không đúng quy định nhưng pháp luật cũng không có quy định nào cho phép công ty có thể giữ sổ bảo hiểm khi bạn chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Khi có đơn yêu cầu của bạn công ty phải chốt sổ và trả lại sổ bảo hiểm cho bạn.Khi chốt sổ mà công ty không trả lại cho người lao động là trái với quy định của pháp luật.Bên cạnh đó vì bạn đã nghỉ việc trái pháp luật nên nếu bạn gây thiệt hại cho công ty thì bạn có thể phải bồi thường chi phí đó.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.