Rút lại tiền đã đặt cọc khi chưa giao kết hợp đồng có được không?

Nếu hợp đồng đặt cọc có đủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch như trên thì hợp đồng đó sẽ phát sinh hiệu lực và không phụ thuộc vào hợp đồng được đảm bảo đã được giao kết hay chưa.

Hỏi:Tôi và bên đối tác có lập một hợp đồng dân sự về mua bán dịch vụ, tôi đã có đặt cọc và đã ký vào hợp đồng. Bên đối tác đồng ý các điều khoảng trong hợp đồng (do bên dối tác lập hợp đồng) nhưng chưa ký và đóng dấu. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi muốn dừng việc ký kết hợp đồng lại có được không (do bên đối tác vẫn chưa ký) và số tiền cọc tôi có thể đòi lại được không? (Hồ Hùng Cường - Nghệ An)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Huy Hoàng - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật dân sự năm 2005 quy định như sau:

Điều 401.Hình thức hợp đồng dân sự

"1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.
Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
....


Điều 404.Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

"1. Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết.

2. Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản".

Điều 405.Hiệu lực của hợp đồng dân sự

"Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác".

Như vậy, đối với hợp đồng bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm mà bên sau cùng kí vào văn bản. Và thời điểm làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng chính là thời điểm giao kết hợp đồng dân sự.

Trong trường hợp của anh (chị), hai bên đã thỏa thuận hình thức hợp đồng là bằng văn bản, anh (chị) đã kí vào hợp đồng đó nhưng bên đối tác vẫn chưa kí. Căn cứ quy định trên, hợp đồng này chỉ phát sinh hiệu lực khi cả hai bên cùng kí vào hợp đồng đó, do vậy, hợp đồng mà anh (chị) tham gia kí kết với bên kia vẫn chưa phát sinh hiệu lực.

Do vậy, anh (chị) có thể chấm dứt việc thực hiện hợp đồng trên.

Đối với số tiền đặt cọc :

Anh (chị) không nêu mục đích của việc đặt cọc là nhằm mục đích đảm bảo giao kết hợp đồng hay nhằm mục địch đảm bảo thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên thỏa thuận đặt cọc của anh (chị) được phát sinh trước khi hai bên thiết lập nghĩa vụ mà hai bên lại không thỏa thuận về mục đích của đặt cọc thì theo quy định của pháp luật, biện pháp đặt cọc đó sẽ đảm bảo giao kết hợp đồng.

Tuy nhiên, hợp đồng đặt cọc đó sẽ không đươc coi là một hợp đồng phụ của hợp đồng được đảm bảo giao kết kia vì nó vẫn phát sinh hiệu lực (nếu có đủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự) ngay cả khi hợp đồng mà hai bên dự định kí kết không được kí kết hoặc hoặc phát sinh hiệu lực trên thực tế.

Căn cứ Điều122 Bộ luật dân sự 2005 quy định điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;
b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

Do đó, nếu hợp đồng đặt cọc trên của anh (chị) có đủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch như trên thì hợp đồng đó sẽ phát sinh hiệu lực và không phụ thuộc vào hợp đồng được đảm bảo đã được giao kết hay chưa. Như vậy, số tiền mà anh (chị) đã dùng để đặt cọc sẽ không được nhận lại nữa.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hợp đồng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.