Quản lí cán bộ, công chức

Quản lí cán bộ, công chức là hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần quyết định vào việc nâng cao hiệu lực của Nhà nước.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Nội dung quản lí cán bộ, công chức bao gồm:

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế vồ cán bộ, công chức.

- Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, cống chức.

- Quyết định biên che cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở trung ương; quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc uỷ ban nhân dân; hướng dẫn định mức bicn chế trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở trung ương.

- Tổ chức thực hiện việc quản lí, sử dụng và phân cấp quản lí cán bộ, công chức.

- Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chê độ tập sự, thử việc.

- Đào tạo, bổi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kí luật đối với cán bộ, công chức.

- Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức.

- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức.

Việc quản lí cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định phân cấp của Đảng cộng sản Việt Nam và của Nhà nước.

Việc quán lí cán bộ do bầu cử được thực hiện theo quy dinh của Luật tổ chức Quốc hội. Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân.

Việc quán lí thẩm phán, kiểm sát viên được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức toà án nhân dân. Pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm Toà án nhân dân. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh về kiểm sát viên viện kiếm sát nhân dân.

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc quản lí cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

Úy ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế cán bộ, công chức thuộc Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân, số lượng thẩm phán của các toà án.

Biên chế công chức Văn phòng Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. Biên chế công chức Vãn phòng Chủ tịch nước do Chủ tịch nước quyết định.

Chính phủ quyết định biên chế và quản lí cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương; quy định dinh mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc uỷ ban nhân dân; hướng dẫn định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiêp của Nhà nước ở trung ương. Bộ nội vụ giúp Chính phủ thực hiện việc quản lí các nhóm cán bộ, công chức thuộc thẩm quyển quản lí của Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lí cán bộ, cống chức theo phân cấp của Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Tổ bộ môn Luật Hành chính - Khoa Luật Trường Đại học Hòa Bình, tổng hợp

  1. Nội dung trong bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (chú thích rõ trong bài viết).
  2. Bài viết được sử dụng không nhằm mục đích thương mại, chỉ nhằm mục đích giảng dạy, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Khoa Luật Kinh tế - Đại học Hòa Bình và Công ty Luật TNHH Everest.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, quý Vị vui lòng liên hệ với các luật sư, luật gia của Công ty Luật TNHH Everest và Khoa Luật Kinh tế - Đại học Hòa Bình, qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], hoặc trực tiếp tại địa chỉ Khoa Luật kinh tế Đại học Hòa Bình, số 8 phố Bùi Xuân Phái, Nam Từ Liêm, Hà Nội.