-->

Phải làm sao khi cha bán đất con đòi chia tiền mới ký bán?

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất) phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Tôi xin hỏi nếu tôi muốn bán đất nhưng con tôi không đồng ý kí mà đòi chia tiền trước mới kí. Vậy nếu tôi tách khẩu con tôi ra để bán để bán thì tôi có vi phạm pháp luật không? Hiện con tôi đã trên 18 tuổi. (Hoàng Nam - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo quy định của pháp luật Đất đai hiện hành, người được thực hiện các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế…) là người sử dụng đất căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong câu hỏi, bạn không đặt rõ vấn đề rằng thửa đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của của bạn hay thuộc quyền sở hữu của cảgia đình bạn.

Trong trường hợp thửa đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của bà nội bạn thì chỉ cần bà nội của bạn đứng tên trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất)bạn phải tuân thủ theo điều 188 Luật Đất Đai 2013:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

"1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính".


Trong trường hợp thửa đất trên là của hộ gia đình, hoặc thuộc quyền sở hữu chung của các thành viên thì việc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên theo quy định tại Điều 109 Bộ luật Dân sự 2005.(tức là phải có chữ ký của con bạn mới được bán đất)

Việc bạn muốn tách khẩu cho con bạn ( hơn 18 tuổi ) để bán đất là hoàn toàn đúng pháp luật vì khi tách khẩu thì con bạn đã không còn là thành viên trong gia đình nữa mà là một thành viên riêng biệt nên việc bán đất của hộ gia đình bạn sẽ không cần phải có chữ ký của con bạn nữa theo quy định tại điều 109 BLDS 2005.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.