Những dấu hiệu nào không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu ?

Nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ, loại bỏ mọi hành vi xâm phạm của các chủ thể khác khi chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bởi vậy không phải dấu hiệu nào cũng được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu.

Hỏi: Xin hỏi Luật sư dấu hiệu nào không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu? (Đức Giang)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 73 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2003 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định về Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu như sau:

“1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.

2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.

4. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận.

5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ”.

Theo đó, các nhãn hiệu không được bảo hộ là những dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với những dấu hiệu khác, có thể là biểu tượng, quốc kỳ, hình ảnh... của Việt Nam cũng như nước ngoài hoặc dấu hiệu làm hiểu sai lệch, nhầm lẫn nhằm lừa dối người tiêu dùng.


Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.