Mới đi làm đã bị tai nạn lao động, có được hưởng bảo hiểm xã hội?

Khi người lao động bị tai nạn lao động nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được công ty trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động mà công ty bảo hiểm chi trả.

Hỏi: Tôi làm công nhân xây dựng, trong khi làm việc đã bị xe hàng lùi đè vào người.Bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy xương phải mổ và đóng đinh. Công ty cho tôi nghỉ phép và chi trả đủ tiền lương trong thời gian này.Tôi ký hợp đồng lao động một năm nhưng mới làm việc được hơn tháng nên công ty chưa kịp hoàn thành hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội.Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay chế độ gì khác không? (Đinh Thái Bảo)


Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198


Luật sư trả lời

Điều 144 Bộ luật Lao động 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động như sau:

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.

Quyền của người lao động trong tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 145 quy định:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm 5-10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động 11-80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 điều này.

Trong trường hợp của bạn, khi bạn bị tai nạn lao động nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được công ty trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động mà công ty bảo hiểm chi trả. Tất cả chi phí từ khi bạn sơ cứu đến khi điều trị ổn định, bên công ty bạn sẽ phải chi trả, đồng thời tùy theo mức độ suy giảm sức khỏe của bạn sẽ phải bồi thường theo quy định trên.