-->

Đóng bảo hiểm tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, được không?

Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Hỏi: Ba em năm nay 60 tuổi rồi, ba em có làm việc trong cơ quan nhà nước và đóng BHXH, BHYT liên tiếp được 15 năm rồi. Năm nay ba em sắp nghỉ hưu. Nhưng BHXH đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu. Vậy trường hợp của ba em có cách nào để ba em được nhận lương hưu hằng tháng không? (Thân Thị Quỳnh Hoa - Thanh Hóa)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định về trường hợp này như sau: “1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm”.

Theo như anh (chị) trình bày thì bố của anh (chị) năm nay 60 tuổi, làm việc trong cơ quan nhà nước và đóng BHXH, BHYT liên tiếp được 15 năm hiện đang muốn về hưu nhưng bố anh (chị) mới có 15 năm tham gia BHXH nên chưa đủ điều kiện để hưởng hưu trí hàng tháng. Tuy nhiên trong trường hợp này pháp luật có quy định ưu tiên hơn dành cho những người lao động cụ thể tại khoản 2 điều 70. Do đó, bố anh (chị) có thể tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện thêm 5 năm nữa cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu hàng tháng.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.