-->

Di chúc viết tay không công chứng có giá trị pháp lý không?

Di chúc viết tay hợp pháp nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 652, 653, 654 Bộ luật Dân sự năm 2005

Hỏi: Ba em làm di chúc để lại cho em mà không ra công chứng. Chỉ có 2 người làm chứng ký tên trên tờ di chúc và giấy CMND + hộ khẩu của 2 nhân chứng. Sau đó ông đưa cho em giữ đến khi ông mất đi rồi thì em đưa ra.Di chúc này có giá trị hay không nếu không đượcra phòng công chứng ? Trong Di chúc có 1 căn nhà sẽ được bán ra để chia cho nhiêu người. Ông kèm theo đó 1 tờ photocopy của sổ hồng do ông đứng tên. Bao nhiêu giấy tờ đã đủ để chia phần hay chưa? (Thành Quảng - Bắc Ninh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 649 "Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng". Trường hợp của bạn, di chúc của bố bạn để lại được xác định là di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2005 quy đinh về di chúc bằng văn bản như sau:

"Di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực".

Điều 656Bộ luật dân sự năm 2005 quy đinh về di chúc bằng văn bản có người làm chứng như sau:

"Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc".

Việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều 653 và Điều 654 của Bộ luật này.

Điều 654Bộ luật dân sự năm 2005 quy đinh về người làm chứng cho việc lập di chúc như sau:

"Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự".

Trường hợp, di chúc mà bố của bạn để lại đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu trên, thì di chúc đó được xác định là có hiệu lực pháp luật

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.