-->

Có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lương thử việc?

Nếu sau thời gian thử việc, NLĐ tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Hỏi: Lúc trước tôi có đi làm cho một công ty làm dịch vụ kế toán. Trong thời gian ba tháng làm việc tại công ty vì môi trường không phù hợp sau ba tháng thử việc tôi đã xin nghỉ. Trong 2 tháng trước chúng tôi làm không bị trừ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đến khi qua tháng thứ 3 khi tôi chính thức nghỉ và đến ngày 15 tháng sau thì tôi bị chính thức trừ khoản tiền là 10% trên 3 tháng lương của tôi, và đơn vị báo là khấu trừ lương của tôi, vậy cho tôi hỏi là nếu công ty đã nộp cho nhà nước thì tôi cần phải làm gì để lấy lại số tiền đó tại chi cục thuế, và bằng cách nào để tôi kiểm tra là công ty đã nộp cho nhà nước hay chưa, và thu nhập của tôi một năm không đến 108tr đồng. (vì tôi không biết có làm tờ khai 02 cho tôi và 2 tháng làm trước không báo trừ nên tôi nghĩ là công ty đã làm nhưng đến khi tôi nghĩ việc công ty mới làm như vậy), còn trường hợp thứ 2 là công ty chưa nộp cho chúng tôi mà chỉ trừ trên lương chúng tôi mà không nộp thì tôi phải làm gì để đòi lại công bằng cho chúng tôi? (Đỗ Hằng - Tuyên Quang)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế như sau: "b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công: b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi. b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. ....
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác. Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết".
Căn cứ theo các quy định trên thì: Nếu sau thời gian thử việc, NLĐ tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Nếu sau thời gian thử việc, NLĐ không tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn:Khấu trừ thuế theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC: Nếu mỗi lần chi trả cho cá nhân trên 2 triệu đồng thì doanh nghiệp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Nếu cá nhân làm bản cam kết 23/BCK-TNCN chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đó. Cá nhân làm bản cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết.
Vì anh (chị) không nói rõ mức lương cụ thể mà anh (chị) được hưởng nên chúng tôi không thể xác định chính xác anh (chị) có thuộc đối tượng chịu thuế TNCN hay không. Trong trường hợp công ty anh (chị) khấu trừ lương đúng theo quy định của pháp luật thì anh (chị) sẽ không thể được hoàn thuế. Để xác định công ty của anh (chị) có nộp thuế cho nhà nước hay không, hay chỉ khấu trừ lương của anh (chị) thì anh (chị) cần xem mình đã được đăng ký mã số thuế TNCN hay chưa.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.