Bồi thường phần đất xây nhà lấn sang đất nông nghiệp khi thu hồi đất

Nhà nước thu hồi đất lại quy định chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. Do phần tài sản trên diện tích đất nông nghiệp anh (chị) sử dụng không đúng mục đích sẽ không được bồi thường...

Hỏi: Tôi có một thắc mắc sau, nhờ luật sư giải đáp giúp. Gia đình tôi có 100m2 đất ở và 500m2 đất nông nghiệp liền kề. Nếu gia đình toi xây dựng nhà ở lấn sang phần đất nông nghiệp 200m2 trước ngày 01/07/2004 mà Ủy ban nhân dân sở tại không có biên bản ngăn chặn thì khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì phần tài sản 200m2 trên đất nông nghiệp nhà mình có được đền bù hay không? Nếu được đền bù thì được tính bằng bao nhiêu % phần tài sản trên đất ở? (Nguyễn Khang Luân - Thanh Hóa)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Hồng Phúc - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Điều 57 Luật đất đai 2013 thì:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp…”


Trường hợp của anh (chị) theo quy định của pháp luật là bắt buộc phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do anh (chị) không thực hiện thủ tục này nên 200m2 diện tích đất nông nghiệp anh (chị) sử dụng làm đất ở vẫn được coi là diện tích đất nông nghiệp.

Tuy nhiên khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất lại quy định chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Do phần tài sản trên diện tích 200m2 đất nông nghiệp anh (chị) sử dụng không đúng mục đích (xây nhà ở) nên anh (chị) sẽ không được bồi thường đối với phần tài sản đó.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.