-->

Ai là người chịu trách nhiệm những hợp đồng đã ký trước khi thành lập doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Hỏi: Tôi cùng một người bạn dự kiến thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Hiện tại tôi là người ký kết một số hợp đồng trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp như hợp đồng thuê trụ sở chính, hợp đồng mua máy móc thiết bị... Đề nghị Luật sư tư vấn, nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ những hợp đồng đó sau này do tôi chịu trách nhiệm hay công ty chịu trách nhiệm? (Việt Hà - Bắc Giang)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 19 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
"1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.
3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.”

Căn cứ theo các quy định của điều 19 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì các thành viên hoặc cổ đông sáng lập sẽ nhân danh chính mình khi ký kết các hợp đồng trước đăng ký kinh doanh.Trong trường hợp công ty của anh (chị) được thành lập thì công ty phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp các bên hợp đồng bạn ký kết có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp doanh nghiệp không được thành lập thì các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã được ký kết trước đăng ký kinh doanh sẽ do những người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm, họ sẽ có quyền và thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm