-->

Án lệ số 02/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo định của bộ luật dân sự thì việc thế chấp được thực hiện bằng chính tài sản của người thế chấp, và phải được lập thành văn bản và không chuyển giao quyền sở hữu.

Trường hợp có vi phạm về điều kiện được cấp giấy chứng nhận, bạn có thể gửi kiến nghị tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận trước đây để tiến hành thẩm tra sau đó tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Việc bạn cho người yêu cũ vay tiền nhưng do chủ quan nên không ký kết hợp đồng vay hoặc giấy mượn thì bạn cần phải có các chứng cứ khác như tin nhắn, email, người làm chứng, hóa đơn chuyển khoản... để chứng minh người đó đã vay tiền của bạn.

Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận khác.

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Khi bà B đã nhận chuyển nhượng đất từ ông A và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà B có toàn quyền trong việc chuyển nhượng đất đó cho người khác và ông A không có quyền đòi lại mảnh đất đó.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai người bạn của anh bạn và bạn được pháp luật công nhận và bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật bảo vệ. Do vậy, anh bạn không thể đòi lại mảnh đất mà bạn đã nhận chuyển nhượng từ hai người kia.

Để lấy lại diện tích đất đó, gia đình bạn cần phải giấy tờ chứng minh được mảnh đất này là thuộc quyền sử dụng của mẹ bạn.

Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu.

Trường hợp người sửu dụng đất nông nghiệp đã chuyển quyền sử dụng đất cho người khác và làm đơn trả lại đất cho nhà nước thì không có quyền đòi lại đất đã bán.

Dùng sổ đỏ để thực hiện hợp đồng vay tiền, khi mất thì phải xin cấp lại.

Vì việc anh (chị) giao tiền nhờ xin việc cho người kia được thể hiện dưới dạng hợp đồng vay tiền. Vì vậy nếu người đó vẫn không trả thì anh (chị) có thể khởi kiện đòi lại khoản tiền này dưới hình thức yêu cầu người đó thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Do em bạn đã sang tên sổ đỏ nên việc đòi lại quyền sở hữu cho mẹ bạn là khó khăn trừ khi bạn chứng minh được em bạn có hành vi gian dối khi tiến hành sang tên sổ đỏ.

Nếu nội dung các giấy tờ liên quan đến giao dịch nói trên đã thể hiện rõ việc nhiều người cùng góp vốn mua đất thì khi tranh chấp xảy ra, các bên góp vốn sẽ có căn cứ để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình đối với phần giá trị đã đóng góp.

Việc gia đình bạn có thể phân chia lại di sản thừa kế hay không phụ thuộc các yếu tố sau: Di sản thừa kế là động sản hay bất động sản?

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất...