-->

Trốn học ra ngoài gây thiệt hại, ai là người chịu trách nhiệm bồi thường?

Người dưới mười lăm tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

Hỏi: Con tôi năm nay 14 tuổi, cháu hiện đang là học. Một lần cháu có trốn học tiết 03 ở trường để ra ngoài chơi. Không may lúc đang đi trên đường, cháu có đâm phải một cô đi trên đường, làm laptop và điện thoại bị hư hỏng. Bây giờ cô ấy đang yêu cầu gia đình tôi bồi thường cho cô ấy. Đề nghị Luật sư tư vấn, con trai tôi gây ra thiệt hại vào khoảng thời gian trường cháu đang quản lý cháu, việc bồi thường do nhà trường chịu trách nhiệm hay bố mẹ chịu trách nhiệm? (Hoàng Bình - Thái Nguyên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Yến - Tổ tư vấn pháp luật Dân sự của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý như sau:

"1. Người dưới mười lăm tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
2. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, tổ chức khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
3. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu trường học, bệnh viện, tổ chức khác chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hình vi dân sự phải bồi thường".

Trường hợp con của anh (chị) năm nay 14 tuổi, cháu đã gây ra thiệt hại ở bên ngoài nhưng lại trong khoảng thời gian học tại trường, tức là đang trong khoảng thời gian trường trực tiếp quản lý học sinh. Thiệt hại mà con anh (chị) gây ra ở đây là thiệt hại về mặt tài sản, cụ thể ở đây là làm hư hỏng 01 chiếc laptop và 01 chiếc điện thoại. Căn cứ theo khoản 1 Điều 621 BLDS, trong trường hợp của con anh (chị), trường học sẽ phải bồi thường thiệt hại do con anh (chị) gây ra, chứ không phải cha, mẹ của cháu. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 3 Điều này, nếu nhà trường mà chứng minh được mình không có lỗi thì cha, mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây ra.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.