Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán

Xem thêm ...

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở...

Những người không được làm kế toán được quy định như sau: Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn cho tôi biết các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? (Thanh Hải- Hà Giang)

Luật sư tư vấn về thủ tục, điều kiện tiến hành, tỷ lệ thông qua, việc ủy quyền, ký kết văn bản khi tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Trình tự thủ tục phá sản theo Luật phá sản năm 2014 đã có sự thay đổi so với Luật Phá sản năm 2004, theo đó việc tuyên bố phá sản của Tòa án được thực hiện trước thủ tục thanh lý tài sản

Cha, mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự

Quyền xác định, xác định lại dân tộc là một trong những quyền nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân.

Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định, cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh - khoản 1 Điều 30. Đây là một trong những quyền nhân thân cơ bản và quan trọng đối với mọi cá nhân.

Quyền có họ, tên là một trong những quyền nhân thân cơ bản nhất của mọi cá nhân, được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm: việc khám xét người, đồ đạc của các nhân viên cửa hàng có vi phạm pháp luật không? Trong trường hợp nào mới được khám người?

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định, người sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định

Luật hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người quy định cụ thể về hoạt động hiến, ghép mô và bộ phận trên cơ thể người, đồng thời ngăn ngừa những biến tướng, hành vi mua bán nội tạng người.

Điều kiện để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như tặng cho, chuyển đổi, mua bán…là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và đất vẫn còn thời hạn sử dụng đất.

Thông thường khi mua nhà, đất nếu nghe “dính” quy hoạch người mua đều né tránh, bất động sản đó cũng mất giá. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều nhà đầu tư vẫn lùng mua đất đã được quy hoạch để chờ cơ hội

Căn cứ theo quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đồng thời cũng là những quyền lợi mà người lao động được hưởng:

Pháp luật quy định như thế nào về việc đền bù cũng như các nguyên tắc bồi thường cho người sử dụng đất?

Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền của người lao động và người sử dụng lao động được quy định trong Bộ luật lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BLLĐ 2012 cũng như các văn bản có liên quan đã có những quy định pháp luật đề cập đến vấn đề này.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời điểm mở thừa kế? Ý nghĩa của việc xác định thời điểm mở thửa kế?

Cần tiến hành các thủ tục đăng ký lại xe với màu sơn mới để được lưu hành chiếc xe một cách hợp pháp

Các trường hợp xăm hình vẫn có thể được xem xét để gọi tham gia phục vụ tại ngũ.

Người lao động đã làm việc đủ 12 tháng kể cả thời gian thử việc, thì đến cuối năm (theo dương lịch) sẽ được doanh nghiệp hưởng thêm 01 tháng lương (tháng lương thứ 13). Tuy nhiên, khoản tiền thưởng này có phải là bắt buộc đối với doanh nghiệp?