Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên, nên chọn hình thức nào?

Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng riêng từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp về khả năng huy động vốn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh; tổ chức quản lý và chi phí hoạt động...

Xem thêm ...

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được quy định rõ ràng trong Luật doanh nghiệp năm 2014.

Để được tư vấn về thủ tục thành lập công ty cổ phần, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn, hỗ trợ.

Hiểu Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) ''điều hành" HĐQT của Công ty cổ phần (CP) là không chính xác. Cách hiểu này đã, đang và tiếp tục gây nhiều hệ lụy không tốt cho doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty CP.

Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Thành viên phải góp phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tỏng thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quyền sở hữu trí tuệ đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là yếu tố cơ bản tạo nên giá trị của các công ty và tính cạnh tranh của các công ty trên thị trường.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là thỏa thuận được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển thu giá dịch vụ vận chuyển do người thuê vận chuyển trả và dùng tàu biển để vận chuyển hàng hóa.

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn về kinh tế, phải cắt giảm số lượng người lao động thì nên chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào mới đúng luật?

HĐTV công ty TNHH hai thành viên trở lên có thẩm quyền thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công ty.

Rủi ro pháp lý trong tổ chức quản lý doanh nghiệp là một loại rủi ro pháp lý liên quan trực tiếp đến hoạt động tổ chức quản lý doanh nghiệp (ra các quyết định quản lý) có khả năng hoặc đã làm cho doanh nghiệp bị thiệt hại về mặt lợi ích.

Công ty TNHH một thành viên cũng có điểm giống với doanh nghiệp tư nhân như chủ sở hữu toàn quyền tự quyết mọi vấn đề liên quan đến điều hành, kinh doanh của doanh nghiệp

Người đại diện thực hiện hành vi đại diện trong thời hạn đại diện và phù hợp phạm vi đại diện sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với người được đại diện.

Hợp đồng kì hạn là một dạng của hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, được quy định trong Luật thương mại năm 2005.

Hợp đồng kì hạn là một dạng của hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, được quy định trong Luật thương mại năm 2005.

Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Một số văn bản dưới luật sắp có hiệu lực sẽ dẫn đến một vài thay đổi đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Mua bán hàng hóa là hoạt động phổ biến và quen thuộc với đời sống xã hội. Các giao dịch mua bán hàng hóa trên được thể hiện qua những hợp đồng mua bán hàng hóa.

Từ ngày 15 tháng 12 năm 2018, một số quy định trong Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động sẽ được điều chỉnh, bổ sung bởi Nghị định mới.

Các trường hợp chuyển rủi ro của hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định trong Luật thương mại năm 2005.

Khi giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, các bên tham gia giao dịch cần nắm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan đến loại hợp đồng này.

Đình công là một trong những quyền của người lao động. Tuy nhiên, đình công phải đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Nước ta có chính sách pháp luật hình sự đặc biệt dành cho người chưa thành niên phạm tội. Các biện pháp xử lý chủ yếu là nhằm giáo dục, giúp đỡ họ nhận ra và sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị là yếu tố đầu tiên để khẳng định sự khác biệt của chủ thể này đối với những thành viên còn lại của Hội đồng quản trị