Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên, nên chọn hình thức nào?

Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng riêng từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp về khả năng huy động vốn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh; tổ chức quản lý và chi phí hoạt động...

Xem thêm ...

Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được quy định rõ ràng trong Luật doanh nghiệp năm 2014.

Để được tư vấn về thủ tục thành lập công ty cổ phần, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn, hỗ trợ.

Hiểu Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) ''điều hành" HĐQT của Công ty cổ phần (CP) là không chính xác. Cách hiểu này đã, đang và tiếp tục gây nhiều hệ lụy không tốt cho doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty CP.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp như tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp phải nộp các loại thuế: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định rõ tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự tên loại hình doanh nghiệp và tên riêng

Các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Chứng khoán được xác định là chuyển nhượng chứng khoán theo đó các cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cầm cố tài sản là việc bên nhận cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Điều kiện cầm cố giấy tờ có giá trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp.

iệc cầm giữ tài sản chỉ phát sinh hiệu lực (nghĩa vu thanh toán) đối với bên sở hữu tài sản bị cầm giữ, chứ không phát sinh hiệu lực và không có mốì quan hệ với người nhận thế chấp.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của công ty.

Hiện tượng vi phạm quyền và nghĩa vụ của cổ đông là khá nhiều với các hình thức đa dạng, và khó nhận biết một cách trực tiếp.

Kinh doanh rượu là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Mục 50, Phụ Lục 4, Luật Đầu tư 2014. Công ty luật TNHH Everest xin tư vấn quy trình đăng ký cấp giấy phép kinh doanh.

Bảo lãnh là việc người thứ ba, cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc thuộc về Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Theo quy định pháp luật về Kế toán, mọi doanh nghiệp đều phải có người phụ trách kế toán.

Lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp bạn cần tìm hiểu các quy định về điều kiện và thủ tục gia nhập thị trường, các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh và của người góp vốn.

Quyền tài sản được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Tài sản bảo đảm là vật, theo quy định của Bộ luật Dân sự gồm bất động sản và động sản tồn tại dưới hình thái vật chất

Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu.

Nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc kê khai quyết toán thuế còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuế.