Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Căn cứ Thông tư 41/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22/12/2014 thì thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (hay còn gọi là thủ tục xin miễn cấp Giấy phép lao động) được quy định như sau:

Xem thêm ...

Các trường hợp lao động nước ngoài không cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Căn cứ Thông tư 41/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22/12/2014 thì thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (hay còn gọi là thủ tục xin miễn cấp Giấy phép lao động) được quy định như sau: