-->

Chia thừa kế không có di chúc như thế nào?

Người chết không để lại di chúc thì di sản của người chết để lại được phân chia theo quy định của pháp luật.

Xem thêm ...

Thủ tục khởi kiện chia tài sản thừa kế theo pháp luật như bao gồm: "Đơn khởi kiện (theo mẫu); Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản:...

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thừa kế, cụ thể:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Người hưởng thừa kế theo di chúc chết trước người lập di chúc, di chúc không có hiệu lực toàn bộ, di sản được chia theo pháp luật.

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Bài viết sẽ khái quát những quy định về thừa kế theo pháp luật.

Anh tôi nói là con trai duy nhất nên tài sản phải thuộc về anh, bố mẹ có muốn cũng không thể chia cho con gái.

Mục đích của di chúc là nhằm đáp ứng nguyện vọng của người để lại di sản. Tuy nhiên không ít trường hợp di chúc bị vô hiệu do không đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật.

Di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, không được công chứng, chứng thực thì có hợp pháp?

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, người quản lý di sản có quyền đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế; được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế; được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

Việc chia tài sản phụ thuộc vào đối tượng sở hữu tài sản đó. Trường hợp nếu tài sản là của riêng người đã mất, di sản sẽ được chia theo pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của vợ/ chồng

Người nhận thừa kế theo di chúc có trách nhiệm quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Địa điểm mở thừa kế được xác định như thế nào? Ý nghĩa của việc xác định địa điểm thừa kế đối với việc phân chia di sản thừa kế và những người thừa kế.

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Tại sao phải thực hiện thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản? Để thực hiện thủ tục này cần những tài liệu/văn bản gì?

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản là văn bản ghi nhận những nội dung phân chia di sản thừa kế, tỷ lệ phân chia, giá trị di sản, ... giữa những người thừa kế.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về quản lý di sản, người quản lý di sản của người chết để lại trong thời gian chưa phân chia di sản thừa kế?

Điều 32 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác; Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ”.

Tranh chấp thừa kế là những tranh chấp phát sinh từ xung đột giữa quyền và nghĩa vụ giữa những người có liên quan trong việc phân chia di sản thừa kế.

Trong trường hợp người chết không để lại di chúc, thì tài sản được chia như thế nào? Người thừa kế bao gồm những ai?

Người thừa kế theo pháp luật là các nhân, không có tổ chức. Tổ chức là đối tượng người thừa kế theo di chúc.

Những người được hưởng di sản thừa liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.Niêm yết công khai thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND phường...

Pháp luật dân sự không phân biệt quyền thừa kế của con trong giá thú hay con ngoài giá thú. Trường hợp, con chưa thành niên vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản.