Dịch vụ Luật sư tư vấn luật kế toán

Dịch vụ luật sư tư vấn luật kế toán của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán, cụ thể:

Xem thêm ...

Trường hợp người phụ thuộc là con đang học trình độ thạc sĩ tại các trường đại học thì không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập có được từ học bổng được miễn thuế.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây: “Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: a) Trúng thưởng xổ số; b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino...

Việc cá nhân có nhà cho thuê có phải nộp thuế hay không phụ thuộc vào mức doanh thu từ việc cho thuê nhà của người đó trong năm đó.

Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất kinh danh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hạn mức diện tích, tiền thuế đất khi làm sổ hồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc chuyển đổi hình thức hạch toán, khai báo thuế như thế nào.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục và mức thuế phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp thành đất ở.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về xây nhà cấp bốn có phải đóng thuế không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chuyển đổi cổ phần.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn khai thuế đối với công ty phân phối gạo.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ có cần thiết đăng ký kinh doanh và kê khai thuế không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thuế nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thuế phải nộp đối với phòng khám.

Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi...

Luật sư tư vấn đóng những loại thuế...

Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hóa đơn cho thuê nhà.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về đầu mối thu gom lá thuốc lá phải nộp những loại thuế gì.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thuế phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng,...

Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng...