-->

Vợ sinh con, chồng được hưởng trợ cấp thai sản không?

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Hỏi: Vợ tôi chuẩn bị sinh con, cô ấy không tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi có tham gia bảo hiểm được 02 năm. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng chế độ hay trợ cấp gì không? (Phan Đức - Đông Anh, Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hoàng -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy địnhnhư sau:

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản:“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: …e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con” (điểm e khoản 1 Điều 31).

- Thời gian hưởng chế độ khi sinh con: "Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: a) 05 ngày làm việc; b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con” (khoản 2 Điều 34).

- Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con” (Điều 38).

Như vậy, căn cứ theo các quy định viện dẫn ở trên, anh đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi vợ anh sinh con. Khi đó, anh sẽ được nghỉ việc ít nhất là 05 ngày làm việc. Trường hợp chỉ có anh tham gia bảo hiểm xã hội thì anh sẽ được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng vợ anh sinh con cho mỗi con.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.