-->

Tư vấn về việc kê khai và hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT

Hỏi: Theo giấy phép đầu tư công ty tôi nằm trong khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 10/2014 và đang trong giai đoạn xây dựng đến tháng 10/2015 bắt đầu hoạt động sản xuất. chúng tôi đã đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, Tôi có một số câu hỏi nhờ luật sư tư vấn như sau:1. Công ty tôi kê khai hóa đơn GTGT theo tờ khai nào 01/GTGT hay 02/GTGT dành cho dự án đầu tư? 2. Nếu theo mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư thì tất cả các hóa đơn đầu vào giai đoạn này tôi đều kê vào mẫu 02/GTGT hay sao? 3. Hiện tại số thuế GTGT đầu vào rất lớn gần 10 tỷ đồng vậy công ty chúng tôi làm hồ sơ hoàn thuế được chưa? (Vũ Hải - Thái Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thương mại - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Tại điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

"Ví dụ 29: Doanh nghiệp A hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp A có dự án xây dựng nhà chung cư để bán thì đây là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo dự án đầu tư.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này".

Như vậy theo quy định trên Công ty chị phải kê khai hóa đơn GTGT theo tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT và Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;

tất cả hóa đơn đầu vào giai đoạn thực hiện dự án đầu tư công ty chị đều phải kê vào mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư;

Theo khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013: "Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.
Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT".

Theo quy định trên Công ty chị nằm trong “trường hợp được hoàn thuế GTGT”:

- Đã đăng ký kinh doanh;

-Đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

- Công ty chị được cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 10/2014 và đang trong giai đoạn xây dựng đến tháng 10/2015 bắt đầu hoạt động sản xuất thì thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm;

- Số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư của Công ty chị là gần 10 tỷ đồng lớn hơn 300 triệu.

Công ty chị nằm trong “trường hợp được hoàn thuế GTGT” thì đề nghị hoàn thuế theo trườnghợp quyđịnh tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCngày31/12/2013.

Như vậy, theo như thông tin chị cung cấp thời gian đầu tư của Công ty chị từ tháng 10/2014 (kể từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư), " nếu từ tháng 10/2014 Công ty chịphát sinh số thuế đầu vào"đến thời điểm hiện tại: tháng 07/2015là 10 tháng chưa đủ thời gian nằm trong Khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCngày31/12/2013:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGTđầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

Nên công ty chị làm vànộp hồ sơ hoàn thuế thời điểm hiện tại tháng 07/2015sẽ chưa được cơ quan thuếgiải quyết.

Chị phải xem lại thời điểm bắt đầu"phát sinh số thuế GTGT đầu vào" củacông ty chị khi thực hiện dự án đến khi đủ thời gian "số thuế GTGTđầu vào chưa được khấu trừ hếtlũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào".VàCông ty chị phải“đủ điều kiện hoàn thuế GTGT” (khoản 1 Điều 19 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013:

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư nàyphải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệphoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề)hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền,có con dấu theo đúng quy định của pháp luật,lậpvà lưu giữ sổkế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh)".

Thì công ty chị mới làm và nộphồ sơ hoàn thuế GTGT ( Theo điều 49 Thông tư 156/2013/TT-BTC ).

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.