-->

Luật sư tư vấn: Đầu mối thu gom lá thuốc lá phải nộp những loại thuế gì?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về đầu mối thu gom lá thuốc lá phải nộp những loại thuế gì.

Hỏi: Công ty tôi mua lá thuốc lá thông qua một số đầu mối do người dân đứng ra thu gom chứ không mua trực tiếp của người dân sản xuất bán ra. Những đầu mối thu gom này không kinh doanh thường xuyên, thu gom theo mùa vụ. Bên thu gom bán lại cho công ty tôi được mua hóa đơn bán hàngcủa cơ quan thuế (vì công ty tôi không được lập bảng kê trong trường hợp này). Nếu được mua hóa đơn bán hàng thì những đầu mối thu gom đó phải nộp những loại thuế gì? (Đỗ Vũ Nam - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

1. Loại thuế phải nộp đối với đầu mối thu gom thuốc lá

Theo như thông tin bạn cung cấp thì đầu mối thu gom thuốc lá này là do cá nhân tự đứng ra tổ chức, vì vậy sẽ thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán khi có mức doanh thu đạt ngưỡng phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (cá nhân kinh doanh). Và cần khẳng định đây là hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa.

Trường hợp này, cơ sở thu gom thuốc lá trên không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là "Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm"theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn cơ sở thu gom này chỉ thực hiện thu gom lá thuốc lá, nên không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ Theo văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC thì cơ sở thu gom nộp thuế môn bài theo 6 bậc thuế sau căn cứ vào mức doanh thu khoán:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên1.500.000

1.000.000

2

Trên1.000.000đến1.500.000

750.000

3

Trên750.000đến1.000.000

500.000

4

Trên500.000đến750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

Căn cứ Theo phụ lục ban hành kèm Theo thông tư 219/2013/TT-BTC về tỷ lệ thuế giá trị gia tăng trên doanh thu, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa là 1%.

Thuế giá trị gia tăng 01 tháng = Doanh thu khoán 01 tháng x 1%

Căn cứ Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật thuế số 71/2014/QH13 thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa là 0.5%.

Thuế TNCN 01 tháng = Doanh thu khoán 1 tháng x 0.5%

Như vậy, đầu mối thu gom lá thuốc lá trên phải đóng các loại thuế sau: Thuế môn bài (đóng cho cả năm); thuế thu nhập cá nhân (đóng theo tháng) và thuế giá trị gia tăng (đóng theo tháng).

2. Về kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hàng hóa phục vụ cho công trình đầu tư xây dựng cơ bản được xử lý như sau:

b) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, có phương án sản xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT nhưng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định được khấu trừ toàn bộ. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào không sử dụng cho đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT để kê khai khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.”

Như vậy, Theo quy định trên thì nếusố thuế GTGT đầu vào phục vụ cho công trình đầu tư xây dựng cơ bản để sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ, vì vậy phải kê khai trong bảng kê số 01-2/GTGT và kê vào hàng số 1Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ

Nếu số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho công trình xây dựng cơ bản để sản xuất ra sản phẩm chịu thuế GTGT và sản phẩmkhông chịu thuế GTGT thì sẽ phải kê khai vào bảng kê 01-2/GTGT và kê vào hàng số 2Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”

Nếu số hóa đơn đầu vào phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản để sản xuất ra hàng hóa dịch vụ không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ và không phải kê khai vào bảng kê số 01 – 2/GTGT.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.