Tư vấn về trường hợp chia di sản thừa kế theo pháp luật

Do cha mẹ bạn đã mất và không để lại di chúc, nên việc chia di sản thừa kế của ông bà sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Cha tôi mất vào năm 2009, Mẹ tôi mất năm 2015 không để lại di chúcc vậy ông, bà có 09 người conn và 02 cháu nội vậy việc thừa kế tài sản̉n được phân chia như thế nào? ( Các con đã có gia đình riêng, ông bà lúc còn sống ở chung với gia đình người con trai thứ 10)? (Đình Triều - Hà Nam)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Do cha mẹ bạn đã mất và không để lại di chúc, nên việc chia di sản thừa kế của ông bà sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bạn không nêu rõ di sản để lại là tài sản chung, hay tài sản riêng của cha và mẹ bạn, nên có thể chia ra hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, trong trường hợp là tài sản riêng.

- Tài sản riêng của cha thì sẽ được chia theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 676 BLDS. Theo đó, những người con của ông ( 09 người con) sẽ được chia một phần di sản mà ông để lại, mỗi người được nhận một phần bằng nhau. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, nếu ông/ bà nội bạn còn sống, thì khối di sản này sẽ được chia thành 10 hoặc 11 phần, tùy từng trường hợp.

-Tài sản riêng của mẹ cũng được chia tương tự như tài sản riêng của ông, chia cho mỗi người con một phần, và chia cho ông hoặc/bà ngoại, nếu ông/bà còn sống.

Thứ hai, trong trường hợp di sản là di sản chung của cha mẹ bạn.

Khi là tài sản chung, thì trước hết phần di sản này cần phải chia đôi, sau đó ½ di sản thuộc về cha bạn sẽ được chia như phần tài sản riêng nêu trên, và ½ di sản thuộc về mẹ bạn cũng tương tự được chia như tài sản riêng của mẹ bạn nêu trên.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.