Tư vấn về người giám hộ

Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;...

Hỏi:Người con mất đi, những người được hưởng tài sản bao gồm: cha, mẹ, vợ. Nếu người thừa kế là cha đã già yếu, không đủ minh mẩn để ký phân chia tài sản thì phải làm thế nào để giải quyết? Theo điều luật nào?Pháp luật quy định giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự? (Hải Nguyễn - Lào Cai)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198 Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật Hình sự của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật Hình sự của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Nếu người thừa kế là cha đã già yếu, không đủ minh mẫn để ký kết phân chia tài sản thì cần có người giám hộ để tham gia kí vào bản cam kết đó.
Căn cứ quy định Điều 67 Luật dân sự về nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự:"Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:1. Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;3. Quản lý tài sản của người được giám hộ;4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ".
Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.
Trong trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ.
Thủ tục cử người giám hộ
Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.
Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.