Tư vấn thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế ?

Di sản thừa kế

Hỏi: Ông nội tôi đứng tên sở hữu mảnh đất mà ngôi nhà diện tích 106m2 vào năm 1962.Ông nội và bà nội tôi có với nhau 6 người con. Đến năm 1993 ông nội tôi qua đời mà không để lại di chúc. Sau đó 2 người con của ông nội tôi cũng qua đời. Mãi đến năm 2003 người chị hai và người con thứ 3 có đơn yêu cầu chia thừa kế, do đó buổi hòa giải tại khu vực không thành. Nhưng mãi đến nay vẫn chưa có bản án quyết định của tòa án.Như vậy, xin quýcông ty vui lòng cho tôi biết là thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đã hết sẽ trở thành tài sản chung. Dù hết thời hiệu về thừa kế nhưng vào năm 2003 cũng đã có đơn yêu chia thừa kế như vậy có thể xem đơn khởi kiện về thừa kế là đơn yêu cầu chia tài sản chung hay không? Có phải chị 2 và người con thứ 3 đã hết quyền trong khối tài sản trên? (Nguyễn Nam - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 645 Bộ luật dân sự quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế như sau:

"Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Tuy nhiên, theo quy định tạitiểu mục 2.4 mục 2 phần Iquy định như sau:

"2.4. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế

a) Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

b) Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền... thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản".

Trong trường hợp này do có thủ tục hòa giải thì đây làtranh chấp về di sản thừa kế và giải quyết theo thủ tục giải quyết vụ án dân sự. Do đã hết thời hạn10 năm nếutòa không có quyết định tạm đình chỉ hay đình chỉ thìkhi giải quyết thì theo như quy định trênsẽ không giải quyết về việc chia thừa kế nữa mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.