Tư vấn nghĩa vụ trả nợ của công ty TNHH khi phá sản?

Thành viên của công ty TNHH chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp còn đối với công ty thì sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty đối với các khoản nợ của công ty.

Hỏi: Công ty TNHH M còn nợ tôi 49.000.000 nhưng việc thi hành án không được do chi cục thi hành án báo là Công ty không còn tài sản để thi hành án. Vậy, giả sử công ty này tuyên bố phá sản, nhưng không có tài sản để thanh toán hết nợ cho tôi, rồi sau đó ông giám đốc công ty lập công ty khác để kinh doanh và có lợi nhuận thì tôi có được kiện tiếp ông giám đốc để yêu cầu tiếp tục trả nợ không? (Cao Bảo - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp năm2014:

"Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp,trongđó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợnghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệptrongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợpquy địnhtại khoản 4 Điều 48 của Luật này;"

Căn cứ vào quy định này thì thành viên của công ty TNHH chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp còn đối với công ty thì sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty đối với các khoản nợ của công ty.

Căn cứ vào quy định trên thì cần phải xem xét xem là ông giám đốc công ty này nhân danh công ty để vay tiền của anh hay nhân danh bản thân ông đấy để vay tiền của anh. Vì nếu như nhân danh công ty thì nếu tài sản của công ty đã hết thì anh sẽ là người chịu rủi ro. Còn nếu như mà người này nhân danh chính bản thân họ để vay tiền của anh thì họ có nghĩa vụ trả nợ cho anh đến khi nào hoàn thành xong nghĩa vụ cho anh. Có nghĩa là bây giờ không có, sau này có tiền thì sau này có nghĩa vụ trả. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình thì anh sẽ phải xem xét lại trong hợp đồng là bên vay là công ty TNHH với người đại diện đứng ra vay là ai hay bên vay chính là đứng tên ông đấy luôn mà không phải là công ty để xác định nghĩa vụ cho trả nợ cho anh là ai để đảm bảo quyền lợi của mình.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.