-->

Tư vấn mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực,...

Hỏi: Cho em hỏi về cách tính thuế khoán của phường như thế này có đúng không ạ. Em mới làm giấy phép kinh doanh mở cửa hàng bán linh kiện cơ khí, nhưng mặt hàng của em bán chủ yếu là 1 loại linh kiện duy nhất là bánh xe, và bi cầu. Sau khi lấy giấy phép kinh doanh ở trên quận về phường để làm thủ tục mua hóa đơn, ở đây cán bộ thuế ép mức khoán cho cửa hàng bên em là 100 triệu doanh thu/ tháng.Nhưng em có xin xuống vì cửa hàng mới mở và bán chỉ duy nhất 1 mặt hàng nên các anh chị thu thuế trên phường đưa xuống 30 triệu/tháng. Nhưng em được hướng dẫn là thuế 30 triệu này 1 tháng em phải đóng thuế khoán 450.000đ/ 1 tháng, còn hóa đơn bắt buộc mỗi tháng em phải xuất đủ 30-40 triệu, nếu không xuất đủ mức đó hoặc xuât dưới 20 triệu tổng hóa đơn /1 tháng thì sẽ bị thu hồi lại hóa đơn không cho xuất bán nữa, đồng thời không xuất hóa đơn hoặc xuất 10 triệu, 20 triệu trong tháng cũng phải đóng thuế sử dụng hóa đơn là 1,5% của doanh thu khoán sử dụng hóa đơn. Em cũng tìm hiểu qua thay luật thuế mới chỉ quy định là xuất hóa đơn tờ nào thì phải kê khai và đóng 1.5% thuế GTGT và TNCN tờ đó. Như vậy mấy cán bộ thuế trên phường đã tư vấn đúng hay chưa? (Việt Hùng - Hà Nội)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật gia Khương Thị Thu Hà - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện hành Hộ kinh doanh cá thể sẽ có 3 khoản thuế phải nộp :thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo hình thức quản lý của hộ kinh doanh đó:

- Về thuế môn bài, thực hiệntheo hướng dẫn tại văn bản hợp nhất số33/VBHN-BTCtheo 6 bậc như sau:

Đơnvị:đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên1.500.000

1.000.000

2

Trên1.000.000đến1.500.000

750.000

3

Trên750.000đến1.000.000

500.000

4

Trên500.000đến750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

- Thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể theo quy định tạiKhoản 2Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định vềphương pháp khoán như sau:

"Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắcáp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm."

Vậy trường hợp hộ kinh doanh cá thể có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm hộ kinh doanh sẽ không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Nếu doanh thu của bạn lớn hơn 100 triệu đồng/năm vậy bạn phải nộp thuế khoán hàng tháng bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN.

Đối với cách tính thuế khoán được hướng dẫn tại khoản 2 điều 2 thông tư 92/2015/TT-BTC. Trường hợp của bạn là kinh doanh mở cửa hàng bán linh kiện, cơ khí vậy bạn thuộc trường hợp:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%”.

Và cách xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán như sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo quý.

Về tỷ lệ thuế, bạn căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có thể xác định tỷ lệ thuế GTGT trong trường hợp của bạn là: 1% và tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%.

Phải thấy rằng ngay khi thông tư này được ban hành và có hiệu lực thì đã dẫn đến phát sinh nhiều cách hiểu trái chiều, bởi trên tinh thần nội dung của thông tư thì cá nhân kinh doanh phải chịu thuế cao hơn, phải chịu hai lần thuế. Để hướng dẫn thông tư này trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của cơ quan thuế đã ghi nhận đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán không sử dụng hóa đơn thì doanh thu khoán năm 2016 sẽ được xây dựng theo mức doanh thu phù hợp với từng địa bàn, ngành nghề, quy mô; đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế, thì doanh thu tính thuế khoán sẽ được xây dựng theo mức doanh thu tương đương với mức tối thiểu của hộ thuế khoán không sử dụng hóa đơn có cùng các yếu tố chi phí.

Về mặt nguyên tắc xác định doanh thu khoán năm 2016 Căn cứ công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015:

-Mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở: mức doanh thu khoán năm 2015; mức doanh thu do cá nhân tự khai của năm 2016; cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn...

-Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển năm 2015, cơ quan thuế hướng dẫn hộ kinh doanh tự xác định, khai doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016. Trường hợp hộ kinh doanh xác định thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơncủa năm 2016 không phù hợp, cơ quan thuế tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và căn cứ mức độ kinh doanh, quy mô doanh thu của các hộ kinh doanh trên cùng địa bàn có cùng điều kiện, quy mô kinh doanh để xác định doanh thu, mức thuế khoán phù hợp thực tế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong quá trình quản lý thuế nếu phát hiện hộ kinh doanh phát sinh doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển củanăm 2016 biến động lớn so với năm trước, cơ quan thuế thực hiện khảo sát thực tế tài địa bàn, kiểm tra, xác minh, tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường,thịtrấn để điều chỉnh doanh thu khoán năm 2016 phù hợpvới các hộ có cùng quy mô, ngành nghề kinh doanh trên cùng địa bàn.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì pháp luật hiện nay không quy định về việc cá nhân kinh doanh phải xuất hóa đơn với doanh thu bằng hoặc lớn hơn doanh thu khoán đã kê khai, do vậy, trường hợp phường buộc bạn phải xuất hóa đơn đủ 30-40 triệu nếu không xuất đủ mức đó hoặc xuất dưới 20 triệu tổng hóa đơn /1 tháng thì sẽ bị thu hồi lại hóa đơn không cho xuất bán nữa là không đúng quy định. Trường hợp doanh thu trên hóa đơn xuất ra thấp hơn doanh thu khoán thì bạn chỉ phải đóng mức thuế khoán như đã xác định, kê khai ban đầu.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.